Roosterwijzigingen

Het lesrooster is in het Voortgezet Onderwijs een essentieel onderdeel voor het goed verloop van een schooldag. Binnen het rooster is er regelmatig sprake van rooster- en lokaalwijzigingen, vaak ook nog last minute. Veelal zorgt de roostermaker dan voor een adequate invoer van deze wijzigingen. Op veel scholen worden deze wijzigingen handmatig gepubliceerd op bijvoorbeeld een prik- of een whiteboard. Het is arbeidsintensief en de kans op foute overschrijvingen etc. is aanwezig.

Contentkanalen streamen

Binnen retail is er behoefte om landelijke campagnes vanuit één centraal punt te kunnen distribueren naar schermen in filialen, zonder dat hier handmatig per filiaal actie voor nodig is. Hoge resolutie commercials en visuals worden bijvoorbeeld vanaf het hoofdkantoor aangeleverd, maar tegelijkertijd wil de lokale filiaalhouder ook eigen content kunnen plannen en managen.

Calamiteiten/ontruiming

Tegenwoordig wordt narrow casting prominent toegepast binnen musea, poppodia, sportaccommodaties, etc. Bij een onverhoopte alarmering, brandmelding en/of ontruiming zou het erg helpen als er naast het omroepsignaal ook op schermen getoond wordt wat te doen in een dergelijke situatie. De, op dat moment, afgespeelde content dient direct onderbroken te worden door informatie over aard en ernst van de melding, looproutes, de dichtstbijzijnde uitgang en andere relevantie informatie.

Wachtrijmanagement

Bij een gemeentehuis wordt vaak gebruik gemaakt van een nummerzuil met uitgiftenummers via geprinte bonnen. Veelal is deze toepassing niet geïntegreerd binnen narrow casting software. Het kunnen managen van balies, het goed kunnen routeren van wachtenden naar de juiste balie, het kunnen tonen van de gemiddelde wachttijd, het maken van analyses van wachttijdeninformatie etc. geeft u de juiste tools om wachttijden voor klanten en bezoekers zo kort en efficiënt mogelijk te maken.

Bedbezetting en wachttijdenindicatie

Binnen zorginstellingen is, naast dynamische bewegwijzering, veelal ook de behoefte aan het visualiseren van bedbezettingen en uitlooptijden van behandelend artsen. De bedbezetting is belangrijk voor het verplegend en de planning daaromheen. Bij poliklinieken is het van belang wachtenden proactief te informeren over eventuele uitloop van behandelend artsen. Zo weet de patiënt waar hij of zij aan toe is zonder steeds bij de balie te hoeven te vragen hoe lang de wachttijd nog is.