Roosterwijzigingen tonen

Onderwijs

Het lesrooster is in het Voortgezet Onderwijs een essentieel onderdeel voor het goed verloop van een schooldag. Binnen het rooster is er regelmatig sprake van rooster- en lokaalwijzigingen, vaak ook nog last minute. Veelal zorgt de roostermaker dan voor een adequate invoer van deze wijzigingen. Op veel scholen worden deze wijzigingen handmatig gepubliceerd op bijvoorbeeld een prik- of een whiteboard. Het is arbeidsintensief en de kans op foute overschrijvingen etc. is aanwezig.

Binnen onze TiC Narrow Casting software kan dit proces helemaal geautomatiseerd worden. Via een directe verbinding met de roostersoftware (o.a. GpUntis/Zermelo/Magister) worden wijzigingen, binnen enkele seconden na het opslaan, doorgevoerd op de schermen binnen de school. De template/het sjabloon om deze wijzigingen te tonen is te ontwerpen in uw eigen huisstijl.

Er kunnen zelfs filteringen worden toegepast voor de verschillende schermen. In een bepaalde vleugel van het gebouw komen bijvoorbeeld alleen maar HAVO/VWO leerlingen. De roosterwijzigingen van het VMBO tonen is dan niet nodig. Andere voorbeelden zijn filteringen voor boven- en onderbouw en docentenroosters. Roosterwijzigingen voor de volgende dag zijn in een andere kleur te tonen.

Al deze toepassingsmogelijkheden dragen bij aan een heldere, adequate, tijdsbesparende en intuïtieve informatievoorziening binnen uw school.

Templates

Toegepast bij:

ARCUS COLLEGE

PIETER ZANDT COLLEGE

WARTBURG COLLEGE

AVANS HOGESCHOOL